Ο επίκουρος καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ. κ. Πέτρος Παναγιωτόπουλος αναπτύσσει το θέμα της σχέσης μεταξύ Θεολογίας και σύγχρονης Επιστήμης.

Scroll to top
Send this to a friend