Η Θ. Λειτουργία της εορτής του αγίου Γρηγορίου Νύσσης