Αιμιλιανός Σιμωνοπετρίτης: Βλέπουμε το ψωμάκι και το κρασί, αλλά ποιος δεν πιστεύει από ημάς ότι είναι ο Χριστός;