Η Θ. Λειτουργία της εορτής του Αγίου Πνεύματος

Η Θ. Λειτουργία της εορτής των Ισαποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης

Η πρώτη Θ. Λειτουργία μετά το άνοιγμα των ιερών ναών

Αρχιερατική Θ. Λειτουργία Συνάξεως των Ευβοέων Αγίων

Αρχιερατική Θ. Λειτουργία της Λαμπροφόρου Αναστάσεως

ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟ Αρχιερατική Θ. Λειτουργία της Πρώτης Ανάστασης