Η πρώτη Θ. Λειτουργία μετά το άνοιγμα των ιερών ναών