Η Θ. Λειτουργία της Κυριακής της Σταυροπροσκυνήσεως

Κυριακή 29/3 Η Θ. Λειτουργία της Δ΄ Κυριακής των Νηστειών

Κυριακή 22/3 Η Θ. Λειτουργία της Σταυροπροσκυνήσεως