Αρχιερατική Θ. Λειτουργία της Λαμπροφόρου Αναστάσεως

Τι γιορτάζουμε το Μέγα Σάββατο