Αρχιερατική Θ. Λειτουργία της Λαμπροφόρου Αναστάσεως

Τι γιορτάζουμε το Μέγα Σάββατο

ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟ Αρχιερατική Θ. Λειτουργία της Πρώτης Ανάστασης