Η Θ. Λειτουργία της εορτής των Ισαποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης

Η Θεία Λειτουργία της εορτής των Θεοφανείων

Ο Εσπερινός της εορτής της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού

Η Θ. Λειτουργία της εορτής του Αγίου Πνεύματος

Η Θ. Λειτουργία της εορτής των Ισαποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης