Η Δ’ Στάση των Χαιρετισμών

Η Α΄ Στάση των Χαιρετισμών

Παρασκευή 3/4 Ο Ακάθιστος Ύμνος

Παρασκευή 27/3 Η Δ΄ Στάση των Χαιρετισμών

Παρασκευή 20/3 Η Γ΄ Στάση των Χαιρετισμών